Політика конфіденційності персональних даних
(угода про конфіденційність)


Угода про конфіденційність Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами використання сайту www.kardash.com.ua. Користуючись цим сайтом, Ви тим самим погоджуєтесь із умовами його використання. У разі незгоди з нижченаведеними умовами, зокрема Політикою конфіденційності, Ви повинні припинити використання цього сайту.
Увага! Ви не маєте права використовувати Сайт, розміщувати інформацію, якщо ви не згодні з Політикою конфіденційності або, якщо ви не досягли встановленого законодавством віку, коли ви маєте право укладати угоди, або обмежені в своїх правах згідно закону, або не є уповноваженою особою компанії, від імені якої розміщуєте інформацію.

Загальна інформація

Чинна Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт “ПП Кардаш - виробництво торф’яних субстратів і ґрунтів” (далі - Сайт) розташований на доменному імені www.kardash.com.ua а також його піддоменах, може отримати про Користувача під час використання Сайту (а також його субдоменів) і усіх продуктів та послуг, що пропонуються на Сайті.
Дана угода про конфіденційність розроблена відповідно до вимог Закону України № 2297 від 01.06.2010р. «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі - Адміністрація) - уповноважені на управління сайтом співробітники, що діють від імені “ПП Кардаш –виробництво торф’яних субстратів і ґрунтів”, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції) , що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно конкретної фізичній особи (суб'єкта персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних вимоги не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Сайт» - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL) :www.kardash.com.ua, а також його субдоменах.
1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту www.kardash.com.ua
1.1.5. «Користувач сайту» (далі Користувач) - особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту.
1.1.7. «Cookies» - невеликий фрагмент службових даних, відправлений веб-сервером що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.8. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Сайт.
1.1.9. «Товар» - продукт, який Користувач замовляє на сайті і оплачує через платіжні системи.

2. Загальні положення

2.1. Використання Сайту Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Чинна Політика конфіденційності застосовується лише щодо сайту www.kardash.com.ua , не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.
2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Чинна Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати Адміністрації при реєстрації на Сайті, при підписці на інформаційну e-mail розсилку або при оформленні замовлення.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)
3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)
3.2.5. адреса доставки Товару (при необхідності)
3.2.6. фотографію (при необхідності).
3.3. Чинна Політика конфіденційності захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок Сайту :
- IP адреса;
- інформація з cookies;
- інформація про браузер
- час доступу;
- реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Ви можете відключити cookies , протемайте на увазі, що відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, які вимагають авторизації.
3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2 і 5.3 цієї Політики конфіденційності.

4. Мета збору персональної інформації Користувача

4.1. персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті для його подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних Сайту .
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг і обробки запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для використання частин Сайту, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.
4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту .
4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди інформації про зроблене замовлення, новин компанії, інформації по продуктах , спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту. Ви завжди можете відмовитися від підписки.
4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.11. Для організації акцій, конкурсів або маркетингових досліджень.

5. Способи і терміни обробки персональної інформаціі

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку (в тому числі електронного), операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку Товару, документації або e-mail повідомлень.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних данних.
5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права і обов'язки сторін

6.1. Користувач має право:
6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання Сайту, і давати згоду на їх обработку.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформаціі.
6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів.
6.1.4. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.
6.2. Адміністрація зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденціальності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3. цієї Політики Конфіденціальності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2, 5.3 і 7.2 цієї Політики Конфіденціальності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденціальной інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або разглашенія.
7.2.2. Була отримана третьою стороною до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту, несе особа, яка надала таку інформацію.
7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на Сайті. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.
7.6. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на Сайті) допускається їх поширення за умови, що буде дане посилання на Сайт www.kardash.com.ua .
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на Сайті або переданого через нього.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання Сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на Сайті.
7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору) .
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє про це заявника претензії про результати розгляду претензіі.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд Арбітражного суду м . Рівне.
8.4. До цієї Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови.

9.1. Адміністрація має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності без згоди користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденціальності.
9.3.Користуючись послугами цього Сайту, ви автоматично погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності.
9.4. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою:
35701, Ураїна, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул.. Миру, 21,
або електронною поштою info@kardash.com.ua
9.5. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці Політика конфіденційності персональних даних Сайту

Обновлено: 15 вересня 2018 року, м. Здолбунів

ПП Кардаш


Знайомтеся! Високопродуктивне промислове підприємство, надійний партнер, досвідчені фахівці

Про нас
Продукти
Гуртові ціни
Умови користування сайтом
FAQ
Форум
Магазин субстратів
Відмова від відповідальності
Мапа сайту

Блог


Науково популярні пізнавальні статті про торф та торф'яні субстрати
Статті

Наші публікації в науковій та періодичній пресі
Наші публікації

Новини нашої фірми
Новини

Торф, субстрати, рослинництво та садівництво
Цікаві сайти

Наші партнери


Нас цікавить також вівчарство, зелений туризм, народна медицина, мозаїка. Можливо і Ви знайдете корисну інформацію для себе на наших сайтах:

Романівські вівці на фермі Зелений Дуб
Романівські вівці

Зелений туризм, проживання на овечій фермі Зелений Дуб
Гостинна садиба Зелений Дуб

Народна медицина, трав'яні чаї
Трави Кременецьких гір

Сакральна і побутова мозаїка із смальти
Майстерня мозаїки Іван Кардаш

Будемо на зв'язку


 • Телефони:
  Директор:
  +38(050) 5606315
  +38(093) 4899003
  +38(067) 2846199
  Збут:
  +38(095) 9201412, +38(068) 0374036,
  +38(093) 8184903
 • Email:
  info@kardash.com.ua
 • Адреса виробництва:
  вул. Стефановича, 1а
  м. Здолбунів, Рівненська обл.
  Україна
 •           Контакт
            Мапа Google