Умови продажу і доставки ПП Кардаш

1. Загальні положення

1.1. Ці умови продажу та доставки є дійсними для всіх пропозицій та угод між ПП Кардаш (надалі іменується продавець) та покупцем.
1.2. Продажі та послуги продавця ПП Кардаш ґрунтуються виключно на чинному законодавстві України з врахуванням цих умов продажу та доставки. Приймаючи наші товари, покупець підтверджує свою згоду на ці умови продажу та поставки. Ці загальні умови продажу та доставки можуть бути відхилені або змінені лише у випадку, якщо такі зміни є погоджені у письмовій формі обома сторонами (покупцем і продавцем) або підтверджені продавцем письмово.

2. Пропозиції, угоди, ціни

2.1. Пропозиції продавця не є обов'язковими. Погоджені ціни дійсні виключно для одного замовлення, зазначеного в підтвердженні замовлення. Повторні пропозиції - це нові замовлення. Пропозиція, яка не зобов’язує, може бути відхилена продавцем протягом трьох робочих днів з моменту отримання згоди від покупця.
2.2. Замовлення можуть бути розміщені по телефону, у письмовій формі (он-лайн форма замовлення, електронна пошта, факс) і вважаються прийнятими після письмового підтвердження або відвантаження товару. Зміни в обсязі замовлення вимагають письмового підтвердження і є можливими лише за умови, що замовлення ще не було введено у виробництво. Замовлення та доставка приватним особам приймаються через інтернет-магазин. Помилки всіх видів, зокрема, письмові та арифметичні помилки, в пропозиції та підтвердженні замовлення підлягають виправленню в будь-який час.
2.3. Ціни, які вказані в пропозиції, включають податки, якщо не узгоджено інше. Продавець не є платником ПДВ. Ціни вказані у гривнях на умовах EXW 2010, Здолбунів.
2.4. Продавець зберігає за собою право змінювати ціни. Будь-яка нова ціна скасовує попередню запропоновану ціну, це стосується і замовлень, які зроблені після дати встановлення нової запропонованої ціни.
2.5. Пропозиції продавця підлягають письмовому підтвердженню. Замовлення розглядаються як остаточні лише після отримання письмового підтвердження. Словесні угоди, а також угоди, укладені по телефону, також вважаються остаточними, тільки після того, як продавець отримує письмове підтвердження.
2.6. Під час виконання договору та після прийняття цін продавець залишає за собою право підвищувати ціни за погодженням із покупцем, якщо відбудеться несподіване та надзвичайне зростання вартості, зокрема внаслідок підвищення цін на сировину та матеріали, транспорт , робочу сила, зміна валютних курсів.
2.7. Кількість торфу та торфопродукції визначається в одиницях об’єму ( літри, кубічні метри) відповідно до ТУ У 24.1-2616211512-001-2003.
2.8. Ціноутворення застосовується до вантажних автомобілів або контейнерів. Вантажні автомобілі або контейнери будуть завантажені повністю, якщо в замовленні не вказано конкретна кількість продукції. Якщо замовлено недостатню для повного завантаження кількість продукції, покупець несе відповідальність за відповідні витрати на доставку.

3. Поставка товару

3.1. Терміни доставки, узгоджені з продавцем, застосовуються як індикація, а не як остаточний термін. Якщо доставка не може бути здійснена вчасно, покупець має бути повідомлений продавцем у письмовій формі.
3.2. При поставках за кордон, митні, податкові та інші збори, включаючи витрати на сплату мита та митного оформлення на кордоні транзитної країни або в країні призначення, повинні бути оплачені покупцем.
3.3. Якщо зобов'язання з доставки товару покладається на продавця, доставка здійснюється способом, який обирає продавець. Будь-які додаткові витрати понесені продавцем, як результат особливої вимоги стосовно доставки товару, заявленої покупцем, здійснюються за рахунок покупця.
3.4. Продавець має право завантажувати на 10% більше або менше замовлених обсягів. Якщо замовлені обсяги, або окремі продукти неможливо доставити, покупець не може виставляти жодних претензій.
3.5. Форс-мажорні обставини, на які продавець не може впливати, ані передбачати, а також дефіцит робочої сили, припинення постачання сировини або енергоресурсів та відсутність транспорту, звільняє продавця від обов'язку щодо пунктуальності постачання на час втручання або його післядії. Ті самі обставини застосовуються до військових дій, катастроф, бунтів, страйків, аварій на дорогах, офіційних чи правових заходів, а також змін або обмежень експорту.
3.6. Продавець має право поставляти товар частинами. У випадку здійснення поставок частинами, продавець може виставляти рахунок по кожній поставці окремо.
3.6. Покупець має право повернути товар продавцю лише за згодою продавця. Витрати щодо повернення товару покладаються на покупця.

4. Оплата

4.1. Покупець зобов'язаний сплатити обумовлену суму до поставки товару продавцем, якщо сторони не домовились про інше. Рахунки-фактури продавця повинні бути сплачені до дати, вказаної в рахунку-фактурі, у спосіб, вказаний продавцем. Оплата має здійснюватися ефективно в узгодженій валюті. Покупець не має права вираховувати будь-яку суму з рахунків-фактур, що підлягають виплаті, у зв'язку з зустрічною вимогою, поданою іншою стороною.
4.2. У випадку, якщо продавець поставляє товар покупцю до отримання повної оплати від покупця, оплата повинна бути проведена протягом 30 днів, від дати поставки або виставлення рахунку. У разі порушення цього строку, вважається, що покупець не виконує своїх зобов'язань і покупець зобов'язаний сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, інфляційні нарахування, 3% річних, які обраховуються з моменту невиконання обов’язків, крім випадків письмової домовленості сторін про інші строки оплати. У випадку невиконання зобовязань, продавець має право припинити наступні поставки покупцю.
4.3. У випадку простроченого платежу всі платежі покупця повинні бути сплачені одночасно. У такому випадку продавець має право призупинити виконання постачання.
4.4. У разі ліквідації, банкрутства або призупинення платежів покупцем, строк оплати настає негайно, а продавець має право призупинити або анулювати будь-який договір з покупцем, а також вимагати сплатити компенсацію.
4.5. Якщо були обумовлені платежі частинами, а покупець не здійснює їх вчасно, повна остаточна оплата товару здійснюється негайно, без додаткового повідомлення. Штрафні санкції застосовується відповідно до п. 4.2 цієї статі.
4.6. Банківські витрати оплачує покупець.
4.7. Якщо покупець не виконує свої зобов’язання, всі витрати по стягненню боргу, як в судовому, так і в позасудовому порядку, покладаються на покупця.
4.8. Скарги стосовно рахунку, виставленого продавцем, повинні бути пред’явлені продавцю у письмовій формі протягом чотирнадцяти днів після дати виставлення рахунку. Надсилання скарги не дає право покупцеві затримувати оплату даного рахунку.

5. Архівація даних та конфіденційність

5.1. Покупець погоджується з тим, що дані, отримані в результаті контрактних відносин та наданих послуг продавцем , можуть бути заархівовані.
5.2. Продавець зобов'язується підтримувати найсуворішу конфіденційність щодо всіх виконаних замовлень.

6. Збереження права власності на товар

6.1. Товар поставлений продавцем та/або продукція, яка походить від поставленого товару, залишається власністю продавця до того часу, поки покупець повністю не проведе оплату товар. У випадку несплати або часткової оплати, продавець має право відкликати товар та/або продукцію у покупця, покупець не має права перешкоджати. Покупець не має права вимагати будь-якої компенсації.
6.2. Товар поставлений продавцем та/або продукція, яка походить від поставленого товару, на які поширюється збереження правового статусу, відповідно до пункту 6.1 даної статті повинен зберігатися та/або використовуватися так, щоб товар та/або продукцію було легко розпізнати, як власність продавця. У разі перепродажу покупець повинен обумовити збереження права власності на користь продавця.
6.3. Покупець не має права віддавати під заставу товар або задовольняти будь-які інші претензії за рахунок поставленого товару.
6.4. Покупець негайно повідомляє продавця про будь-яку конфіскацію, примусове виконання чи інше втручання третьої сторони, що негативно впливає на права власності продавця. Покупець нестиме витрати на заходи щодо виправлення будь-якого втручання третьої сторони, зокрема будь-яких процедур втручання.
6.4. При переробці покупцем, комбінації та змішуванні поставлених товарів з іншими товарами продавець має право на спільне володіння новим предметом (товаром) пропорційно вартості рахунків-фактур зарезервованих товарів до вартості інших товарів, що використовуються для його виготовлення.

7. Відповідальність

7.1. Покупець зобов'язаний перевірити товар при поставці, або якомога скоріше після поставки, і зобов'язаний повідомити продавця, протягом чотирнадцяти днів після поставки, якщо поставлено невідповідний товар та/або не поставлена обумовлена кількість. Скарги щодо видимих недоліків товару, включаючи упаковку, повинні бути надані продавцю в письмовій формі протягом чотирнадцяти днів, після дати поставки товару покупцеві. Скарги стосовно невидимих або прихованих недоліків товару, включаючи упаковку, повинні бути надіслані продавцю в письмовій формі, протягом чотирнадцяти днів після дати, коли такі недоліки були або могли бути виявлені покупцем. Скарги повинні бути викладені таким чином, аби продавець або третя особа могли б перевірити їх. В скарзі потрібно повідомити номер партії, деталі поставки та деталі рахунку-фактури. Покупець зобов'язаний повідомити умови, за яких товар був використаний та у випадку перепродажу, кому товар був перепроданий. Якщо скарга не надіслана покупцем продавцеві у письмовій формі протягом вказаного періоду, покупець втрачає право на отримання будь-якої форми відшкодування, в тому числі відшкодування збитків.
7.2. Продавець не несе відповідальності за нанесені покупцю збитки, спричинені або іншим чином пов’язані з неякісним товаром, в тому числі з упаковкою, окрім випадків, якщо такі збитки виникли в результаті навмисних, неправомірних дій або крайньої необережності зі сторони продавця та/або його співробітників.
7.3. Продавець в будь-якому випадку не несе відповідальності за будь-які непрямі збитки, нанесені покупцю, (включаючи, але не обмежуючись) упущену вигоду, торгівельні збитки, не отриманий прибуток.
Продавець в будь-якому випадку не несе відповідальності за збитки, які є наслідком затримки поставки товару.

8. Використання та гарантії

8.1. Субстрати, що підлягають доставці, повинні відповідати вимогам якості або стандартам законодавства України та ТУ У 24.1 – 2616211512 – 001 – 2003 (ТУ можна переглянути в нашому офісі) . Якщо товари будуть використовуватися за межами України, покупець несе відповідальність за поставлені субстрати, які повинні відповідати вимогам або стандартам якості відповідної країни, якщо не буде узгоджено інше. Конкретне повідомлення покупця також повинно бути подано з усіх інших вимог до якості для продавця для товарів, що підлягають доставленню, і яка відрізняється від звичайних вимог, коли укладається угоду про продаж.
8.2 . Продавець гарантує бездоганне виробництво товарів, доставлених продавцеві. Вироби з торфу та субстрати виготовляються з натуральної сировини, яка може містити сапрофітні спори грибів, присутні у природі, які не завдають шкоди рослинам. При певних умовах культивування (наприклад, висока вологість, велика кількість поливів або повільний ріст рослин) ці гриби можуть проростати і утворювати міцелій на поверхні субстрату, що погано виглядає, і перешкоджає поглинанню води рослинами. Як правило, ці гриби зникнуть самі по собі через кілька днів. Виробник виключає пряму відповідальність за ці природні грибкові зародження.
Субстрати та торф’яні ґрунти, вироблені продавцем, не містять людських або фітопатогенних мікроорганізмів. Але вони не стерильні та заселені автохтонними , тобто такими що заселяли торф на болоті або колонізували субстрати під час зберігання або вирощування культури рослин залежно від сезону або умов вирощування. Високий вміст органічної речовини в торф’яних субстратах неминуче піддається мікробному розкладу грибами, бактеріями та іншими організмами. Це ідеальне середовище існування для сапрофітних мікроорганізмів. Непатогенні нематоди можуть бути присутніми у невеликій кількості. Наявність сапрофітних організмів, наприклад грибків, не є дефектом продукту.
8.3. Покупець усвідомлює що всі дані про якість поставлених товарів надані продавцем ґрунтуються винятково на проведених лабораторних і виробничих тестуваннях окремих зразків продукції. Ці дані вказують лише на результат, отриманий продавцем під час тестування та в умовах тестування. Продавець не гарантує, що поставлений продавцем товар буде використовуватися саме для тієї мети, для якої товар був виготовлений і поставлений покупцю. Покупець визнає, що навіть при найвищій якості субстратів, успіх у вирощуванні рослин залежить в значній мірі і від способу та умов вирощування, використання добрив та засобів захисту рослин, якості використаного насіння та розсади і погодних умов.
8.4. Всі гарантії зі сторони продавця припиняються, якщо покупець проводить будь-які процеси над товаром (наприклад, змішує субстрат з мінеральним ґрунтом або торфом від іншого виробника, нагріває субстрат), перепаковує товар або здійснює дії, які призводять до перепаковування, або використовує та/або зберігає товар в неналежних умовах та/або здійснює дії, які ведуть до неналежного використання або зберігання.
8.5. Вимірювання кількості торфу і субстратів здійснюється згідно з ТУ У 24.1 – 2616211512 – 001 – 2003 та EN 12580. Незначні відхилення в кількості пакованої продукції в межах допуску згідно ТУ У 24.1 – 2616211512 – 001 – 2003 не вважаються недоліком.
8.6. Не слід вважати недоліком, якщо є невелика різниця в межах ± 10% в кількості поставленої продукції відносно замовлення.
8.7. Субстрати з добривами пролонгованої дії повинні використовуватися протягом кількох днів. Зберігання таких субстратів повинно бути прохолодним та сухим. Необхідно уникнути відкритого зберігання субстрату.
8.8. В будь-якому випадку продавець не гарантує, що використання, продаж, переміщення, виробництво або будь-які інші можливі дії, які стосуються поставленого товару та/або використання, продаж, переміщення, виробництво або будь-які інші дії, які стосуються похідного від поставленого товару, не порушують будь-які права (інтелектуальної власності) третіх осіб.
8.9. У разі невирішеного спору між сторонами стосовно якості, кількості, відповідності агротехнічних параметрів продукції кожна зі сторін може звернутися в акредитовану лабораторію, погоджену покупцем та продавцем. Витрати несе програвша сторона.

9. Поради по використанню продукції, описи, рекомендації

9.1. Поради продавця щодо технологій використання продукції не є обов’язковими. Поради, описи та ілюстрації в будь-якій формі базуються на досвіді випробувань та практиці. Продавець не несе відповідальності, на підставі наданої інформації, за відхилення результатів в процесі використання товару. Покупець самостійно визначає чи придатний товар для відповідного виробництва та місцевих умов.

10. Форс-мажор

10.1. Форс-мажор відноситься до обставин, що перешкоджають дотриманню угоди, і які не можуть бути віднесені до продавця: пожежі, політичні страйки в компанії продавця; загальний брак необхідної сировини та інших товарів або послуг, необхідних для узгодженого виконання, будь-які проблеми з якістю у продавця або постачальника продавця непередбачуваної стагнації у постачальників або інших третіх сторін, на яких покладається продавець, і проблеми з транспортом.
10.2. В умовах форс-мажорних обставин обов'язок поставки та інших зобов'язань продавця призупиняється. Якщо період, в якому виконання продавцем зобов'язань неможливе довше 48 годин у зв'язку з форс-мажорними обставинами, обидві сторони мають право розірвати договір без обов'язкової відшкодування збитків у такому випадку.
10.3. У форс-мажорному випадку продавець не зобов’язаний сплачувати компенсацію.

11. Врегулювання суперечок

11.1. Будь-які спори та суперечності, які виникають з пропозицій та договорів, або пов’язані з ними, вирішуються сторонами шляхом мирних переговорів. Якщо сторони не можуть дійти згоди, спір передається на розгляд до суду, відповідно до законодавства України. Продавець залишає за собою право на розгляд позову в країні місця реєстрації головного офіса покупця.

12. Законодавство, яке застосовується

12.1. Для всіх спорів, що виникають у зв'язку з тлумаченням чи виконанням контракту або поставок дійсним є чинне законодавство України.
12.2. Недійсне положення заміщується законодавчо дозволенним положенням, яке максимально точно відповідає змісту та цілям.
12.3. Ці Загальні положення та умови були розроблені для використання у національних та міжнародних угодах. Оригінальний текст Умов продажу та доставки - це український текст. Тексти на іноземній мові - це лише переклади.

Оновлено: 15 вересня 2018 року, м. Здолбунів

Ваша думка важлива для нас. Ми завжди готові розглянути будь-які пропозиції щодо поліпшення, тому, будь ласка, надішліть нам свої коментарі. У вас є запитання? Використовуйте нашу сторінку Контакт

ПП Кардаш


Знайомтеся! Високопродуктивне промислове підприємство, надійний партнер, досвідчені фахівці

Про нас
Продукти
Гуртові ціни
Умови користування сайтом
FAQ
Форум
Магазин субстратів
Відмова від відповідальності
Мапа сайту

Блог


Науково популярні пізнавальні статті про торф та торф'яні субстрати
Статті

Наші публікації в науковій та періодичній пресі
Наші публікації

Новини нашої фірми
Новини

Торф, субстрати, рослинництво та садівництво
Цікаві сайти

Наші партнери


Нас цікавить також вівчарство, зелений туризм, народна медицина, мозаїка. Можливо і Ви знайдете корисну інформацію для себе на наших сайтах:

Романівські вівці на фермі Зелений Дуб
Романівські вівці

Зелений туризм, проживання на овечій фермі Зелений Дуб
Гостинна садиба Зелений Дуб

Народна медицина, трав'яні чаї
Трави Кременецьких гір

Сакральна і побутова мозаїка із смальти
Майстерня мозаїки Іван Кардаш

Будемо на зв'язку


 • Телефони:
  Директор:
  +38(050) 5606315
  +38(093) 4899003
  +38(067) 2846199
  Збут:
  +38(095) 9201412, +38(068) 0374036,
  +38(093) 8184903
 • Email:
  info@kardash.com.ua
 • Адреса виробництва:
  вул. Стефановича, 1а
  м. Здолбунів, Рівненська обл.
  Україна
 •           Контакт
            Мапа Google